Visuotinis sveikatingumas

Galaxy forest wallpaperVisuotinis sveikatingumas yra visiškai naujas, niekada žmonijos istorijoje netaikytas, požiūris į sveikatos išsaugojimą, juo remdamasis sudėliojau Sveikos gyvensenos laiptus, ir Dvasios lavinimo kelią. Žemiau pateikiu tik kertinius visuotinio sveikatingumo paradigmos teiginius, jų paaiškinimą ir pasirinkimo priežastis dėstau savo paskaitose.

Vertybės

 1. Savikliova.
 2. Pusiausvyra.
 3. Dao.
 4. Nuoširdumas.

Šios vertybės nulemia pažinimo būdus ir požymius, kuriais tikrinu visus visuotinio sveikatingumo pasaulėžiūros teiginius.

Pažinimo būdai

  1. Patirtis (eksperientalizmas). 
  2. Priešybių vienybė (dialektika).
  3. Gamtos mėgdžiojimas (natūralizmas).
  4. Aplinkybių vertinimas (kontekstualumas).

Tikrovė

GYVYBĖ yra ritminga energijos ir informacijos apytaka tarp ekologiniais ryšiais susietų organizmų ir aplinkos, kiek įmanoma geriau derinama su ritmingais aplinkos pokyčiais nuolatiniu varžymusi ir bendradarbiavimu. Tai kosminio kūno (planetos ar jos palydovo) raidos procesai, kurie jam leidžia entropiją (negrįžtamybę) gaminti greičiau nei kitiems, „negyviems“ kosminiams kūnams.

SVEIKATA yra gyvybės būsena, kuriai tęsiantis, organizmas (arba jų bendrija) pagamins kiek įmanoma daugiausiai entropijos (negrįžtamybės). Tai reiškia, kad entropija (negrįžtamybė) gaminama kiek įmanoma greitai ilgiausią įmanomą laiką.

LIGA – tai gyvybės būsena, kuriai tęsiantis, organizmas pagamins mažiau entropijos nei būtų įmanoma tomis pačiomis sąlygomis. Tai reiškia, kad entropija gaminama arba per lėtai, arba ją gamindamas organizmas pats naikinasi. Ligos simptomų paskirtis yra padėti išlaikyti sveikatą, todėl ligos yra 2 tipų:

 • Gyvenimą pratęsiančios – lėtina entropijos gamybą, didina atsargų kiekį (kaupimo-augimo, anabolinės)
 • Gyvenimą trumpinančios – greitina entropijos gamybą, degina atsargas (švaistymo-nykimo, katabolinės)

Sveikatos išlaikymo būdai

Visos iki šiol žmonijos taikytos sveikatos palaikymo metodikos (net ir alternatyvios ar holistinės) buvo medicininės, jos ligą laiko neganda, todėl vadovaujasi vienu iš dviejų principų:

 • ligai atėjus, norint pasveikti, reikia kažką daryti, kad jos simptomai pranyktų (gydymas).
 • reikia kažką nuolat daryti, kad ligos simptomai neatsirastų (profilaktinis gydymas)

Vadovautis Dao filosifijos principais wu wei – „veikimas neveikiant“ ir zhiran – „savaime“, klausimą reikia apgręžti. Gyvybė pati išsilaikė ant šios planetos 4 milijardus metų be mūsų kišimosi, todėl ji geriau žino, kaip reguliuoti procesus – tai higieninis požiūris į sveikatingumą. Reikia tiesiog gyventi taip, kaip Gamta yra mus sutvėrusi gyventi. Kadangi mes gimdami instrukcijos neatsinešėme, ją galime rasti stebėdami gamtą ir atsigręždami į istoriją.

IŠEITIS – paleolito ir mezolito įkvėpta, tačiau šiuolaikiniam žmogui pritaikyta gyvensena (mityba, judėjimas, paros ir metų režimas, mąstysena ir pan.).