Perpratimas

perpratimasKokia perpratimo nauda?

Dar įsčiose vaisius jau sieja mamos balso toną su jos jausmine būsena, kuri perduodama hormonais. Vėliau naujagimis sieja mamos veido išraiškas su jau pažįstamu balso tonu. Tuo pat metu ir pats naujagimis bando skleisti įvairius garsus ir rodyti įvairias grimasas. Taip jis tikrina, kokio atsako susilaukia kiekviena jo jausmų kūniška išraiška. Taip jis susieja savo ir kitų gyvų būtybių dvasios būsenas – vystosi perpratimas (empatija).

Perpratimas dar stipriau vystosi žaidimais. Mes žaidimais vadiname bet kokią, mūsų manymu, nerimtą veiklą, bet iš tiesų vaisius, naujagimis, o vėliau kūdikis ar vaikas žaidimais tiria aplinkinį pasaulį, tiek negyvąjį, tiek ir gyvąjį. Žaisdamas – tai įvairus atsitiktinis manipuliuoja savo aplinka, tikrinant, kokį atsaką tai sukelia. Pavyzdžiui vaikai taip tikrina, kokį garsą sukelia įvairūs daiktai, todėl jiems barškučiai įdomesni už paprastus tylius daiktus. Tačiau kur kas svarbesni yra žaidimai su gyvais objektais – tėvais, broliais ar sesėm, kitais vaikais ar net gyvūnais. Žaislų vaikui reikia tik tam, kad būtų kuo užsiimti su kita gyva būtybe. Gyvų būtybių atsakas kur kas sunkiau nuspėjamas nei negyvų žaislų, todėl toks žaidimas yra bandymas susitapatinti su kita dvasia, ją perprasti.

Manoma, kad žmogaus, kitų žmogbeždžionių, dramblių, delfinų ir banginių bei varninių paukščių intelektas išsiskiria iš kitų gyvūnų būtent dėl to, kad visi jie gyvena labai sudėtingose socialinėse grupėse, kuriose yra daugiau ir įvairesnio laipsnio ryšių. Visiems šiems ryšiams perprasti reikėjo daug protinės galios, todėl dvasiai prireikė didelių smegenų, ypač prefrontalinės žievės, kuri pas žmogų sudaro didžiausią dalį smegenų paviršiaus, lyginant su kitais primatais. Išeina, kad žaidimas su gyvomis būtybėmis lavina intelektą.

Kai dvasia perpranta kitos gyvos būtybės dvasią, ji jaučiasi saugiau, nes geriau pažįsta kitų gyvų būtybių ketinimus. Ji gali atskirti palankius ketinimus nuo pavojingų ar net žalingų, todėl tinkamiau reaguoja į socialinę aplinką. Perpratus kitus žmones, galima lengviau atsirinkti, su kuo ir kaip bendrauti, kad pasiektum norimą rezultatą, ir su kuo nebendrauti, kad to rezultato siekti tau netrukdytų.

Kaip perprasti?

Tereikia nenustoti užsiimti tuo, ką daro vaikai nuo gimimo – žaisti. Mūsų protėviams žaidimus atitiko įvairūs ritualai ir kitos apeigos. Šiais laikais žaidimą suaugusiųjų gyvenime atitinka:

  • komandinis sportas
  • kontaktiniai kovų menai
  • poriniai šokiai
  • vaidyba
  • žaidimas

Kad dvasios lavinimo poveikis būtų didžiausias, svarbu laikytis ankstesnių lygmenų reikalavimų ir lavinti visas keturias jausmų raiškos kūnu formas bei jų skaitymą:

  1. Balsas. Balso tonas, ypač jo variacijos, skiemenavimas, kirčiavimas ir kiti akcentai.
  2. Mimika. Jausmų reiškimas veido raumenimis.
  3. Kūno laikysena. Stovėsena, sėdėsena ar kitokia nejudanti kūno poza.
  4. Kūno judesiai. Eisena ir gestikuliavimas.

SUDOMINO? SPAUSK ČIA!